AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

Všimněte si také dalších pozvánek a informací v sekcích Ze spřátelených obcí a Hlášení místního rozhlasu!

 

Upozornění

Vážení spoluobčané. Dovolte mi tímto poděkovat Vám všem, co se připojili na splaškovou kanalizaci do konce června a zároveň upozorňuji všechny občany, kteří mají možnost připojit své nemovitosti na veřejnou část splaškové kanalizace, aby tak urychleně učinili, protože 24. července 2018 dojde k vyhodnocení cílů projektu a k předání seznamu všech připojených a nepřipojených nemovitostí Fondu životního prostředí, který se s evropskými dotacemi podílel na spolufinancování stavby. V následujících týdnech tak lze očekávat kontroly z životního prostředí o dokládání likvidace odpadních vod.

Ing. Pavel Myslivec

starosta obce

Evidence válečných hrobů

Zde je možno ověřit válečné hroby v naší obci, včetně jmen pohřbených nebo uvedených na pamětní desce. V případě, že jsou Vám známy některé údaje (např. státní příslušnost, národnost, vojenská hodnost a další), které nejsou uvedeny u pohřbených osob, prosíme o sdělení těchto údajů. Veškeré nové údaje ke jménům uvedeným na válečných hrobech budou následně MěÚ Hlučín do CEVH doplněny. Chybějící údaje můžete doručit do 20.10.2018 na OÚ Markvartovice.

http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE8109-7626&mt=Markvartovice&st=0&

Zahájení provozu zubní ordinace v Šilheřovicích

Od 1. 9. 2018 bude zahájen provoz Zubní ordinace v Šilheřovicích – MDDr. Kalusová Eva.

Telefonické objednávky budeme přijímat na telefonním čísle 774 284 777 od 21. 8. 2018, a to vždy v čase 9 – 11 hod. Je možné se předem domluvit prostřednictvím emailu ztdent@seznam.cz.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci: Markvartovice, které se bude konat:

Dne

Od

Do

23.07.2018

7:30

14:30

Markvartovice

Ke Kapli 379

Lipová 187 ,  281

Na Hříbovci 10 ,  12 ,  13 ,  14 ,  16 ,  235 ,  297 ,  316 ,  317 ,  435 ,  514 ,  551 ,  555 ,  9 ,  parc.č. 1075/2

Přátelská 241 ,  285 ,  318 ,  376 ,  377 ,  378 ,  386 ,  428 ,  498 ,  499 ,  502 ,  503 ,  504 ,  505 ,  509

Stodolní 202 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 ,  274 ,  28 ,  29 ,  30 ,  363 ,  373 ,  410 ,  522 ,  532 ,  535

Šilheřovická 15 ,  176 ,  177 ,  178 ,  179 ,  18 ,  180 ,  181 ,  182 ,  183 ,  186 ,  19 ,  20 ,  204 ,  21 ,  22 ,  227 ,  23 ,  234 ,  248 ,  279 ,  299 ,  32 ,  33 ,  34 ,  393 ,  453 ,  460 ,  461 ,  483 ,  538 ,  parc.č. 1048/13 ,  parc.č. 1048/8

Školní 36

Sportovní pohraničí - další společný projekt obcí Bierawa a Markvartovice

Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)

  

Prodej obecních pozemků Na Panském

Obecní pozemky pro výstavbu rodinných domů již nejsou k dispozici!

Poč hevaj na Prajzku - kulturní akce na Hlučínsku v roce 2018 od 28. dubna

Fotosoutěž „Stromy na Hlučínsku“

Hledání ztraceného času - výzva k poskytnutí historických fotografií

FOTO soutěž 2018

Téma fotosoutěže 2018 je „Rozkvetlá obec“ (zahrada, balkón, okenní truhlík, pole apod.).

Podmínky soutěže:

- zahájení soutěže: březen 2018

- soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé obce Markvartovice

- fotografie budou přijímány pouze v elektronické podobě (formát JPG) prostřednictvím elektronické pošty. Adresa pro zasílání fotografií je pistovcakova@markvartovice.cz. Předmět – FOTOSOUTĚŽ

- každý účastník soutěže může zaslat max. 10 fotografií, které zachycují rozkvetlou obec Markvartovice (zahradu, balkón, okenní truhlík, pole apod.)

- ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně a radikálně upravené fotografie (fotomontáže apod.)

- ke každé fotografii doplňte krátký popis, lokalitu, datum pořízení, autora fotografie a kontakt na autora (jméno, e-mail, tel., adresu)

- výhercem soutěže se stává fotografie, která ve veřejném hlasování dne 14.9.2018 na akci Krmášové koláčobraní obdrží nejvíce hlasů

- pro autory prvních tří nejlepších fotografií jsou připraveny věcné ceny

- fotografie jiného nebo nevhodného námětu NEBUDOU ZAŘAZENY DO SOUTĚŽE

- zasláním fotografie do soutěže souhlasí soutěžící s použitím fotografie pro potřeby obecního úřadu Markvartovice – kalendář obce Markvartovice pro rok 2019, prezentace, reklama, výzdoba obecního úřadu atd.

- fotografie zasílejte do 09.09.2018

Zuzana Pistovčáková

místostarostka obce

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Splašková kanalizace - je možno se napojit!

Splašková kanalizace je zkolaudovaná a po uzavření smlouvy na Obecním úřadě v Markvartovicích je možno se napojit!

Více informací >

Nová možnost, jak vybírat ze služeb SmVaK Ostrava!

- plakát

- tisková zpráva

Parkování na pozemních komunikacích v obci - dodržujme zákon a buďme ohleduplní!

  

  

 
 


Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice