AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

Všimněte si také dalších pozvánek a informací v sekcích Ze spřátelených obcí a Hlášení místního rozhlasu!

 

UPOZORNĚNÍ

Vážení občané, při platbě stočného uvádějte variabilní symbol = číslo faktury.

V opačném případě se nedá přiřadit platba, a částka se jeví jako nezaplacená!!!

Velikonoční jarmark aneb Vítání jara v Markvartovicích

SEVER vs. JIH - hokejový zápas

Darujte krev se starosty Hlučínska

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele / ředitelky Základní školy Kravaře

  

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele / ředitelky Základní školy Kravaře - Kouty

  

Ocenění dárce krve pana Rudolfa Plačka

Ve středu 7. února ocenili radní obce Markvartovice pana Rudolfa Plačka finančním darem za 40 bezpříspěvkových odběrů krve, za ochotu věnovat krev pro zdraví a často i záchranu života. Panu Plačkovi, stejně jako všem ostatním dárcům patří dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.

Zuzana Pistovčáková

místostarostka

 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na Hlučínsku

Od konce února bude ve všech obcích celého ORP Hlučín probíhat dotazníkové šetření formou tazatelů. Proškolení tazatelé budou oslovovat občany, s kterými budou vyplňovat dotazník, který má za cíl zjistit potřeby v sociální oblasti u občanů celého Hlučínska.

Písemnou formu vyplněného dotazníku je možno odevzdat buď do připravené urny na MěÚ Hlučín - budova A – přízemí naproti vydávání občanských průkazů a pasů, popřípadě osobně u Terezy Šimánkové, MěÚ Hlučín – budova B dveře 101 a to od 1.2.2018.

- informace

- dotazník ke stažení

Svozové kalendáře odpadu v roce 2018 pro obec Markvartovice

- svoz směsného komunálního odpadu

- svozový kalendář bioodpadu

FOTO soutěž 2018

Téma fotosoutěže 2018 je „Rozkvetlá obec“ (zahrada, balkón, okenní truhlík, pole apod.).

Podmínky soutěže:

- zahájení soutěže: březen 2018

- soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé obce Markvartovice

- fotografie budou přijímány pouze v elektronické podobě (formát JPG) prostřednictvím elektronické pošty. Adresa pro zasílání fotografií je pistovcakova@markvartovice.cz. Předmět – FOTOSOUTĚŽ

- každý účastník soutěže může zaslat max. 10 fotografií, které zachycují rozkvetlou obec Markvartovice (zahradu, balkón, okenní truhlík, pole apod.)

- ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně a radikálně upravené fotografie (fotomontáže apod.)

- ke každé fotografii doplňte krátký popis, lokalitu, datum pořízení, autora fotografie a kontakt na autora (jméno, e-mail, tel., adresu)

- výhercem soutěže se stává fotografie, která ve veřejném hlasování dne 14.9.2018 na akci Krmášové koláčobraní obdrží nejvíce hlasů

- pro autory prvních tří nejlepších fotografií jsou připraveny věcné ceny

- fotografie jiného nebo nevhodného námětu NEBUDOU ZAŘAZENY DO SOUTĚŽE

- zasláním fotografie do soutěže souhlasí soutěžící s použitím fotografie pro potřeby obecního úřadu Markvartovice – kalendář obce Markvartovice pro rok 2019, prezentace, reklama, výzdoba obecního úřadu atd.

- fotografie zasílejte do 09.09.2018

Zuzana Pistovčáková

místostarostka obce

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Splašková kanalizace - je možno se napojit!

Splašková kanalizace je zkolaudovaná a po uzavření smlouvy na Obecním úřadě v Markvartovicích je možno se napojit!

Více informací >

Nová možnost, jak vybírat ze služeb SmVaK Ostrava!

- plakát

- tisková zpráva

Parkování na pozemních komunikacích v obci - dodržujme zákon a buďme ohleduplní!

  

  

 
 


Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice