AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

Všimněte si také dalších pozvánek a informací v sekcích Ze spřátelených obcí a Hlášení místního rozhlasu!

 

Vzpomínkové setkání k nedožitým devadesátinám Karla Bartovského

Ocenění dárce krve pana Rudolfa Plačka

Ve středu 7. února ocenili radní obce Markvartovice pana Rudolfa Plačka finančním darem za 40 bezpříspěvkových odběrů krve, za ochotu věnovat krev pro zdraví a často i záchranu života. Panu Plačkovi, stejně jako všem ostatním dárcům patří dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.

Zuzana Pistovčáková

místostarostka

 

PRAGTET - vystoupení dámského vokálního instrumentálního tria

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele / ředitelky Základní školy Kravaře

  

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele / ředitelky Základní školy Kravaře - Kouty

  

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na Hlučínsku

Od konce února bude ve všech obcích celého ORP Hlučín probíhat dotazníkové šetření formou tazatelů. Proškolení tazatelé budou oslovovat občany, s kterými budou vyplňovat dotazník, který má za cíl zjistit potřeby v sociální oblasti u občanů celého Hlučínska.

Písemnou formu vyplněného dotazníku je možno odevzdat buď do připravené urny na MěÚ Hlučín - budova A – přízemí naproti vydávání občanských průkazů a pasů, popřípadě osobně u Terezy Šimánkové, MěÚ Hlučín – budova B dveře 101 a to od 1.2.2018.

- dotazník ke stažení

Svozové kalendáře odpadu v roce 2018 pro obec Markvartovice

- svoz směsného komunálního odpadu

- svozový kalendář bioodpadu

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

- celkové výsledky dle obcí

V Markvartovicích se vybralo rovných 68.000,- Kč, což je  o 10.703,- Kč více, než v loňském roce.

FOTO soutěž 2018

Téma fotosoutěže 2018 je „Rozkvetlá obec“ (zahrada, balkón, okenní truhlík, pole apod.).

Podmínky soutěže:

- zahájení soutěže: březen 2018

- soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé obce Markvartovice

- fotografie budou přijímány pouze v elektronické podobě (formát JPG) prostřednictvím elektronické pošty. Adresa pro zasílání fotografií je pistovcakova@markvartovice.cz. Předmět – FOTOSOUTĚŽ

- každý účastník soutěže může zaslat max. 10 fotografií, které zachycují rozkvetlou obec Markvartovice (zahradu, balkón, okenní truhlík, pole apod.)

- ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně a radikálně upravené fotografie (fotomontáže apod.)

- ke každé fotografii doplňte krátký popis, lokalitu, datum pořízení, autora fotografie a kontakt na autora (jméno, e-mail, tel., adresu)

- výhercem soutěže se stává fotografie, která ve veřejném hlasování dne 14.9.2018 na akci Krmášové koláčobraní obdrží nejvíce hlasů

- pro autory prvních tří nejlepších fotografií jsou připraveny věcné ceny

- fotografie jiného nebo nevhodného námětu NEBUDOU ZAŘAZENY DO SOUTĚŽE

- zasláním fotografie do soutěže souhlasí soutěžící s použitím fotografie pro potřeby obecního úřadu Markvartovice – kalendář obce Markvartovice pro rok 2019, prezentace, reklama, výzdoba obecního úřadu atd.

- fotografie zasílejte do 09.09.2018

Zuzana Pistovčáková

místostarostka obce

Novoroční koncert

Začátek letošního roku jsme si v naší obci zpříjemnili Novoročním koncertem v kapli Nejsvětější Trojice, který se konal ve středu 3. ledna. Zpívali členové téměř padesáti členného souboru Chorus Ostrava pod taktovkou dirigentky sboru Mgr. Petry Rašíkové.  Zazněly skladby známých i méně známých autorů jako např. A. Michna z Otradovic: Nebeští kavalérové a Chtíc, aby spal, Z. Lukáš: Pater noster, A. Dvořák: Večerní les, B. Martinů: Snídáně Panny Marie a další.

Pro všechny přítomné posluchače to byl opravdu krásný zážitek a celý soubor odměnili nekončícím potleskem ve stoje.

Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen na rehabilitaci a kompenzační pomůcky pro Boriska Martínka. Na této dobročinné akci se vybralo krásných 14 350 Kč, které v pátek 5. ledna předal pan starosta a paní místostarostka mamince malého Boriska.

Na tento koncert dostáváme spoustu kladných ohlasů a tak se můžete začátkem příštího roku těšit na podobnou akci s dobročinným záměrem.

Zuzana Pistovčáková

místostarostka obce

Další fotografie naleznete v Galerii <zde>.

Nová možnost, jak vybírat ze služeb SmVaK Ostrava!

- plakát

- tisková zpráva

Splašková kanalizace - je možno se napojit!

Splašková kanalizace je zkolaudovaná a po uzavření smlouvy na Obecním úřadě v Markvartovicích je možno se napojit!

Více informací >

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Tiskové zprávy k vyhlášení nového kola kotlíkových dotací

Krajský úřad vydal do 30. 6. 2017 tři aktuální tiskové zprávy k vyhlášení nového kola kotlíkových dotací:

1) konání seminářů pro občany ke kotlíkovým dotacím >

2) testování připravenosti serveru pro příjem žádostí >

3) vyhlášení výzvy >

Bezplatná přeprava pro cestující od 65 let věku (informace Dopravního podniku Ostrava)

  

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

  

Sběr skla

Vážení občané,

v naší obci máme nové sběrné nádoby na sklo, jsou to zeleno - bílé sběrné nádoby. Do zelené části nádoby třiďte sklo barevné do bílé části nádoby sklo čiré. I přesto, že tyto nádoby tvoří jeden zvon, sklo je do sběrného vozu vysypáno roztříděné, takže třídění skla dle barvy přímo u nádob má smysl.

Výkupní cena za bílé sklo je vyšší než za sklo barevné a proto je potřeba skleněný odpad takto rozlišovat.

Do nádob můžete vhazovat: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo.

Do sběrných nádob prosím nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Plechovky od piva a jiných nápojů třiďte do žlutých pytlů Marius Pedersen společně s plastem.

Informace pro majitele psů

  

Parkování na pozemních komunikacích v obci - dodržujme zákon a buďme ohleduplní!

  

  

 
 


Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice