AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

Všimněte si také dalších pozvánek a informací v sekcích Ze spřátelených obcí a Hlášení místního rozhlasu!

 

Upozornění

Našel se pes středně velký krátkosrstý stafford hnědé barvy. Pes se nachází v kotci na OÚ Ludgeřovicích. Inf. na tel. čísle 602 750 081.

Plánované přerušení dodávky elektřiny - 27.11.2017

  

Adventní jarmark, rozsvícení vánočního stromu a horký punč

Mikulášská nadílka

Novoroční koncert

Společenský večírek

Nová možnost, jak vybírat ze služeb SmVaK Ostrava!

- plakát

- tisková zpráva

Informace ze zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání dne 11.10.2017 schválilo navýšení motivačního příspěvku na vztlakové připojení  nemovitosti ke splaškové kanalizaci do konce roku 2017 o 5.000 Kč .

Splašková kanalizace - je možno se napojit!

Splašková kanalizace je zkolaudovaná a po uzavření smlouvy na Obecním úřadě v Markvartovicích je možno se napojit!

Občanům, kteří se napojí do konce tohoto roku, tj. 31. 12. 2017 a bude s nimi uzavřena Smlouva o odvádění odpadních vod, poskytne Obec Markvartovice finanční dar z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč.

Více informací >

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Tiskové zprávy k vyhlášení nového kola kotlíkových dotací

Krajský úřad vydal do 30. 6. 2017 tři aktuální tiskové zprávy k vyhlášení nového kola kotlíkových dotací:

1) konání seminářů pro občany ke kotlíkovým dotacím >

2) testování připravenosti serveru pro příjem žádostí >

3) vyhlášení výzvy >

SK Markvartovice – rozpis podzimních zápasů

  

Pozor na platnost řidičského průkazu

Prvním lednem 2001 nabyl účinnosti nový zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2001 Sb.), v němž je mimo jiné stanovena povinnost výměny tehdy platných řidičských průkazů. Zákon rovněž nově stanovil, že řidičský průkaz má omezenou dobu planosti. Platnost řidičského průkazu lze najít ve zmiňovaném dokladu na jeho čelní straně v bodu 4b.

Celorepublikově bylo v roce 2007 vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, celkem přes 800 tisíc. Protože jsou řidičské průkazy vydávány s platností na deset let, jejich majitelé je musí vyměnit během tohoto roku. Výměnu zatím provedlo přes 130 tisíc řidičů, stále tedy zbývá 670 tisíc průkazů, které by se měly vyměnit v letošním roce. V březnu vyprší platnost zhruba 40 tisícům řidičských průkazů. 

Z počtu 670 tisíc průkazů, které ještě nebyly vyměněny, jich je již 47 tisíc propadlých, protože si je řidiči měli vyměnit během ledna a února tohoto roku, ale neučinili tak. V našem správním obvodu, tj ORP Hlučín, schází vyměnit cca 2000 řidičských průkazů.

Za výměnu řidič neplatí žádný poplatek, a to ani v případě, že mu řidičský průkaz již propadl. Ovšem při řízení motorového vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič vystavuje riziku pokuty, a to až do výše 2000 korun na místě, v případě správního řízení až 2500 korun.

Takže rada na závěr: zkontrolujte platnosti svého řidičského průkazu. V případě, že se jeho platnost chýlí ke konci, nebo dokonce vypršela, navštivte příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle nahlášeného místa trvalého pobytu. Vezměte s sebou jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti, platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz.

Robert Vitásek, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Hlučín

Úřední hodiny:

pondělí

08:00 - 17:00

úterý 

08:00 - 14:00

středa

08:00 - 17:00

čtvrtek

08:00 - 14:00

pátek

pouze na objednávku v době mezi 8:00 - 10:00

sobota

zavřeno

neděle

zavřeno

Svoz odpadu v roce 2017 - svozové kalendáře

- Směsný komunální odpad

- Bioodpad

Jak se zabezpečit před požárem a nebezpečnými plyny v domácnosti

Bezplatná přeprava pro cestující od 65 let věku (informace Dopravního podniku Ostrava)

  

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

  

Sběr skla

Vážení občané,

v naší obci máme nové sběrné nádoby na sklo, jsou to zeleno - bílé sběrné nádoby. Do zelené části nádoby třiďte sklo barevné do bílé části nádoby sklo čiré. I přesto, že tyto nádoby tvoří jeden zvon, sklo je do sběrného vozu vysypáno roztříděné, takže třídění skla dle barvy přímo u nádob má smysl.

Výkupní cena za bílé sklo je vyšší než za sklo barevné a proto je potřeba skleněný odpad takto rozlišovat.

Do nádob můžete vhazovat: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo.

Do sběrných nádob prosím nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Plechovky od piva a jiných nápojů třiďte do žlutých pytlů Marius Pedersen společně s plastem.

Informace pro majitele psů

  

Parkování na pozemních komunikacích v obci - dodržujme zákon a buďme ohleduplní!

  

  

 
 


Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice