AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

 Fotografie z nedávné i dávnější historie obce

Číselné označení fotografií bylo ponecháno pro případ, že někteří návštěvníci této stránky (pamětníci) budou chtít upřesnit nebo opravit čas a místo pořízení fotografií (zvláště těch, které mají v popisu jen pomlčku). Za tuto pomoc děkujeme. (Upřesňující informace posílejte na mailovou adresu urad@markvartovice.cz.)

 Kaple Nejsvětější Trojice a jiné

002_10  Ve zničené kapli se po válce dochovaly obrazy P. Marie a Sv. Antonína (vlevo na stěně)
007_18  V kapli
007_19  V kapli

007_20  Obraz P. Marie Čenstochovské z původní kaple
007_21  Jesličky v kapli
007_22  Hřbitov

007_23  Pomník padlých z obou světových válek
007_24  Petruskova kaplička
007_25  Kaplička u Anežky Janošové

012_01  Kaple po opravě
012_04  Kaple Nejsvětější Trojice
012_05  Liškova kaplička

012_07  Renovovaný kříž na hřbitově (r. 2004)
012_08  Tvrdova kaple (uvnitř je socha Sv. Barbory)

 Volný čas

002_04  -
002_08  Z divadelního představení ochotníků z Markvartovic Pod lipou
007_38  Slet čarodějnic

008_04  Rybářský spolek

 Sport

001_01  TJ Sokol Markvartovice - fotbal. turnaj r. 1998
001_02  TJ Sokol Markvartovice - fotbal. turnaj r. 1998, vyhlášení vítězů
001_03  TJ Sokol Markvartovice - fotbal. turnaj r. 1998

002_01  -
002_02  -
002_03  Spartakiáda v 70. letech

005_01  Slavnostní otevření hřiště po generální opravě (28.8.2005)
007_39  Fotbalové družstvo
007_40  Předseda Sokola Arnošt Plaček

 Hasiči

010_01  Dlouholetý zasloužilý člen hasičského sboru Josef Mušálek
010_02  Z prvomájového průvodu hasičů
010_03  Z prvomájového průvodu hasičů

 Fotografie z ostatních aktivit, událostí a dění v obci

002_05  -
002_06  Bývalý předseda MNV Alfréd Machala (80. léta)
004_01  Sklizeň obilí v bývalém Státním statku Hlučín - hospodářství Markvartovice

007_01  Vítání nových občánků
007_02  Vítání nových občánků
007_03  Starosta Petr Pastrňák přebírá dekret s právem užívat znak aprapor obce Markvartovice od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milana Uhdeho (29.11.1995)

007_04  Průvod u příležitosti odpustu
007_05  Průvod u příležitosti odpustu
007_06  Odpust - kolotoče

007_26  Pracovní četa obce kropí trávník na hřišti
007_27  Výstavba chodníků v r. 2007 na Šilheřovické ulici (fa. Jankostav)
007_28  Výstavba chodníků v r. 2007 na Šilheřovické ulici (fa. Jankostav)

008_08  Mezinárodní den dětí (r. 1984)
009_06  Z oslav 625. výročí založení obce (r. 2002)
009_07  Z oslav 625. výročí založení obce (r. 2002)

009_08  Z oslav 625. výročí založení obce (r. 2002) - Marie Rottrová
009_09  Z oslav 625. výročí založení obce (r. 2002)
011_01  Starosta Petr Pastrňák

012_02  Z výstavby plynových přípojek

 Základní a mateřská škola

003_01  Besídka ke Dni matek
003_02  Vystoupení mažoretek - oslava 10. výročí založení ZŠ
003_03  Cvičení v přírodě

003_04  -
003_05  Plavecký výcvik v krytém bazénu v Opavě
003_06  Pracovníci ZŠ

003_08  Oslava 10. výročí založení ZŠ
005_02  Z mateřské školy
005_03  Slavnostní otevření MŠ (r. 1977)

005_04  Slavnostní otevření MŠ (r. 1977)
008_01  Pracovnice MŠ ve šk. roce 2003-2004
008_02  Maškarní ples MŠ

008_03  Opravená jídelna MŠ
008_05  Učitelský sbor ZŠ v r. 2006
008_06  Otevření nové základní školy (r. 1996) - ředitelka Mgr. Alena Čichoňová

008_07  V herně MŠ
008_09  Maškarní rej MŠ (r. 1984)
008_10  Jídelna ZŠ

009_01  Stará základní škola
009_02  Z výstavby nové základní školy
009_03  Nová základní škola

011_02  Ředitelka ZŠ Mgr. Šárka Kubišová
011_03  Ředitelka MŠ Dagmar Balgarová
011_04  Z výuky v ZŠ

011_05  V počítačové učebně ZŠ
012_03  Stará základní škola
012_06  Pohled na základní školu

 Ostatní budovy a stavby, záběry obce

002_07  Přístavba obec. úřadu u zbrojnice (1988)
002_09  Pohled na Hřibovec
003_07  Zamrzlý hasič. rybník

003_09  Bartuskův rybník
007_07  Hřibovec - autobusová zastávka
007_08  Opravená Werichova ulice

007_09   Pohled na Vaňkův kopec
007_10  Sportovní ulice
007_11  Přátelská ulice

007_12  Lipová alej za Davídkou
007_13  Hasičský rybník
007_14  Zima 2005

007_15  Zima 2005
007_16  Zima 2005
007_17  Sál obecního úřadu

007_29  Hospůdka Na Návsi (bývalý MNV)
007_30  Hospoda U Zlatého býka
007_31  Hospoda U Vybrance

007_32  Prodejna jednoty
007_33  Prodejna U Klimčáka
007_34  Interiér hospody U Zlatého býka

007_35  Hospůdka Na Návsi - výčep
007_36  V hospůdce Na Návsi
007_37  Starý špejchar (srubek) u Zajíčků na Hřibovci (zbouraný v r. 2007)

009_04  Pozůstatky bývalého opevnění
009_05  Pozůstatky bývalého opevnění

 
 

 


Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice