AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

 Úřední deska

 

Datum

Dokument

14.12.2017 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
08.12.2017 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice
01.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Markvartovice na rok 2019 - 2020
01.12.2017 Návrh rozpočtu obce Markvartovice na rok 2018
29.11.2017 Záměr obce prodat pozemky v jejím vlastnictví
27.11.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR
24.11.2017 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2018
24.11.2017 Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2018
24.11.2017 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na léta 2019-2022
08.11.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

- vyhláška

- příloha - seznam připomínek

- rozdělovník

01.11.2017 Nabídka pozemků k pronájmu

- žádost o zveřejnění

- seznam nemovitostí

01.11.2017 Zpětvzetí žádosti o zahájení zjišťovacího řízení na stavby STORK II - Deponie trub/Deponie Butovice a Deponie Darkovičky
01.11.2017 Zastavení posuzovacího procesu vlivů záměru „STORK II – Deponie trub/Deponie Darkovičky“ na životní prostředí
27.09.2017 Nařízení Státní veterinární správy
19.09.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14.09.2017 Veřejná vyhláška

- rozdělovník

11.09.2017 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí k 1.8.2017

- žádost o vyvěšení seznamu

- příloha

28.06.2017 Darovací smlouva
22.06.2017 Oznámení
23.05.2017 Oznámení
10.05.2017 Darovací smlouva uzavřená mezi Obcí Markvartovice a Římskokatolickou farností Ludgeřovice
20.04.2017 Darovací smlouva uzavřená mezi Obcí Markvartovice a Charitou Hlučín
20.04.2017 Darovací smlouva (Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI)
20.04.2017 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice (SDH Markvartovice)
20.04.2017 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice (SK Markvartovice, z.s.)
19.04.2017 Oznámení

18.04.2017

Schválený rozpočet Obce Markvartovice na rok 2017 - závazné ukazatele

18.04.2017 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Markvartovice na roky 2018 - 2019

09.03.2017

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na léta 2018 - 2021
11.01.2017 Nařízení Státní veterinární správy
25.11.2016 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017
09.08.2016 Veřejnoprávní smlouva
15.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (Římskokatolická farnost Ludgeřovice)
15.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (Charita Hlučín)
15.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (TJ Sokol Markvartovice)
18.12.2015 Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“
30.09.2015 Podmínky prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů
  - příloha č. 1 - Geometrický plán pro rozdělení pozemků (vč. původní mapky)
  - aktualizovaná mapka (4.10.2017)
01.08.2014 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
28.03.2014 Výzva vlastníkům nemovitostí
   
   
   
   
   
   

Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice