AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

 Úřední deska

 

Datum

Dokument

18.08.2017 Dražební vyhláška - elektronická dražba
17.08.2017 Upozornění (velkoplošná deratizace obce)
09.08.2017 Dražební vyhláška
02.08.2017 Nabídka pozemků k pronájmu
03.07.2017 Obecně závazná vyhláška
28.06.2017 Darovací smlouva
22.06.2017 Oznámení
31.05.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
31.05.2017 Částečná uzavírka na silnici III/4697 v Markvartovicích - situace PDZ
31.05.2017 Částečná uzavírka na silnici III/4697 v Markvartovicích - celková situace
23.05.2017 Oznámení
10.05.2017 Darovací smlouva uzavřená mezi Obcí Markvartovice a Římskokatolickou farností Ludgeřovice
20.04.2017 Darovací smlouva uzavřená mezi Obcí Markvartovice a Charitou Hlučín
20.04.2017 Darovací smlouva (Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI)
20.04.2017 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice (SDH Markvartovice)
20.04.2017 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice (SK Markvartovice, z.s.)
19.04.2017 Oznámení

18.04.2017

Schválený rozpočet Obce Markvartovice na rok 2017 - závazné ukazatele

18.04.2017 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Markvartovice na roky 2018 - 2019

09.03.2017

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na léta 2018 - 2021
24.02.2017 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí k 1.2.2017

- žádost o vyvěšení seznamu

- příloha

23.02.2017 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2017, plnění rozpočtu v roce 2016 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018 - 2020
09.02.2017 Usnesení - Přerušení řízení o nařízení odstranění stavby
08.02.2017 Zahájení vodoprávního řízení o dodatečném stavebním povolení (splašková kanalizace obce Markvartovice)
01.02.2017 Nabídka pozemků k pronájmu
31.01.2017 Oznámení - Zahájení řízení o nařízení odstranění stavby a veřejná vyhláška
20.01.2017 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu a veřejná vyhláška
11.01.2017 Nařízení Státní veterinární správy
14.12.2016 Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
25.11.2016 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017
21.09.2016 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

- žádost o vyvěšení seznamu

- příloha

09.08.2016 Veřejnoprávní smlouva
15.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (Římskokatolická farnost Ludgeřovice)
15.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (Charita Hlučín)
15.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (TJ Sokol Markvartovice)
18.03.2016 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
18.12.2015 Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“
30.09.2015 Podmínky prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů
  - příloha č. 1 - Geometrický plán pro rozdělení pozemků (vč. původní mapky)
  - aktualizovaná mapka (27.6.2017)
01.08.2014 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
28.03.2014 Výzva vlastníkům nemovitostí
   
   
   
   
   
   

Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice