AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

 Úřední deska

 

Datum

Dokument

17.05.2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice
17.05.2019 Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018
07.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06.05.2019 Oznámení
30.04.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 - součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen
30.04.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 (jednotná kanalizace)
30.04.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 (splašková kanalizace)
30.04.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
30.04.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 - zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách
26.04.2019 Veřejná vyhláška
17.04.2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice
16.04.2019 Oznámení
04.04.2019

Veřejná vyhláška

- příloha

- rozdělovník

04.04.2019 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
21.03.2019 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Markvartovice
06.03.2019 Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
06.03.2019 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí k 1.2.2019
28.02.2019 Smlouva o poskytnutí dotace (kotlíkové dotace)
28.02.2019 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Ludgeřovice
31.01.2019 Darovací smlouva - Charita Hlučín
31.01.2019 Smlouva o poskytnutí dotace - Český svaz chovatelů, z.s.
31.01.2019 Smlouva o poskytnutí dotace -  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Markvartovice
31.01.2019 Smlouva o poskytnutí dotace - SK Markvartovice, z.s.
23.01.2019 Cenové oznámení
17.01.2019 Veřejnoprávní smlouvy (informace)
17.01.2019 Veřejnoprávní smlouva (odpovědnost za přestupky a řízení o nich)
17.01.2019 Veřejnoprávní smlouva (sociálně-právní ochrana dětí)
08.01.2019 Oznámení
03.01.2019 Oznámení
04.12.2018 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019
27.09.2018 Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
27.09.2018 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí k 1.8.2018
02.02.2018 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Obce Markvartovice (Obec Markvartovice, Spolek rybáři a přátelé koridoru)
02.02.2018 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Obce Markvartovice (Obec Markvartovice, ZO ČSCH Markvartovice)
02.02.2018 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Obce Markvartovice (Obec Markvartovice, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Markvartovice)
02.02.2018 Darovací smlouva (Obec Markvartovice, Charita Hlučín)
02.02.2018 Darovací smlouva (Obec Markvartovice, Římskokatolická farnost Ludgeřovice)
28.06.2017 Darovací smlouva
10.05.2017 Darovací smlouva uzavřená mezi Obcí Markvartovice a Římskokatolickou farností Ludgeřovice
20.04.2017 Darovací smlouva uzavřená mezi Obcí Markvartovice a Charitou Hlučín
20.04.2017 Darovací smlouva (Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI)
20.04.2017 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice (SDH Markvartovice)
20.04.2017 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice (SK Markvartovice, z.s.)

18.04.2017

Schválený rozpočet Obce Markvartovice na rok 2017 - závazné ukazatele

18.04.2017 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Markvartovice na roky 2018 - 2019
09.08.2016 Veřejnoprávní smlouva
15.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (Římskokatolická farnost Ludgeřovice)
15.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (Charita Hlučín)
15.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (TJ Sokol Markvartovice)
18.12.2015 Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“
28.03.2014 Výzva vlastníkům nemovitostí
   
   
   
   
   
   

Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice