AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

 Úřední deska

 

Datum

Dokument

15.11.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
08.11.2019 Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2020
08.11.2019 Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na léta 2020 - 2024
08.11.2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
25.10.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
25.10.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

- mapa - SSZ přechod pro chodce Markvartovice - doplnění SDZ

23.10.2019 Veřejná zakázka „Soutěž o návrh - Rekonstrukce stávajícího rodinného domu Šilheřovická 65“
17.10.2019 Smlouva o poskytnutí dotace SK Markvartovice, z.s.
23.09.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení

20.09.2019

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

06.09.2019

Veřejná vyhláška

06.09.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice

04.09.2019

Program na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje - „Kotlíkové půjčky“

02.09.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

- příloha č. 1

- rozdělovník

23.08.2019

Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

21.08.2019

Výzva k podání nabídky

27.06.2019

Veřejná vyhláška (oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Markvartovice)

06.05.2019

Oznámení

30.04.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 - součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen

30.04.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 (jednotná kanalizace)

30.04.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 (splašková kanalizace)

30.04.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

30.04.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 - zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách

17.04.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice

16.04.2019

Oznámení

04.04.2019

Veřejná vyhláška

- příloha

- rozdělovník

28.02.2019

Smlouva o poskytnutí dotace (kotlíkové dotace)

28.02.2019

Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Ludgeřovice

31.01.2019

Darovací smlouva - Charita Hlučín

31.01.2019

Smlouva o poskytnutí dotace - Český svaz chovatelů, z.s.

31.01.2019

Smlouva o poskytnutí dotace -  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Markvartovice

31.01.2019

Smlouva o poskytnutí dotace - SK Markvartovice, z.s.

23.01.2019

Cenové oznámení

17.01.2019

Veřejnoprávní smlouvy (informace)

17.01.2019

Veřejnoprávní smlouva (odpovědnost za přestupky a řízení o nich)

17.01.2019

Veřejnoprávní smlouva (sociálně-právní ochrana dětí)

08.01.2019

Oznámení

03.01.2019

Oznámení

04.12.2018

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019

27.09.2018

Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

27.09.2018

Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí k 1.8.2018

02.02.2018

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Obce Markvartovice (Obec Markvartovice, Spolek rybáři a přátelé koridoru)

02.02.2018

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Obce Markvartovice (Obec Markvartovice, ZO ČSCH Markvartovice)

02.02.2018

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Obce Markvartovice (Obec Markvartovice, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Markvartovice)

02.02.2018

Darovací smlouva (Obec Markvartovice, Charita Hlučín)

02.02.2018

Darovací smlouva (Obec Markvartovice, Římskokatolická farnost Ludgeřovice)

28.06.2017

Darovací smlouva

10.05.2017

Darovací smlouva uzavřená mezi Obcí Markvartovice a Římskokatolickou farností Ludgeřovice

20.04.2017

Darovací smlouva uzavřená mezi Obcí Markvartovice a Charitou Hlučín

20.04.2017

Darovací smlouva (Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI)

20.04.2017

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice (SDH Markvartovice)

20.04.2017

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice (SK Markvartovice, z.s.)

18.04.2017

Schválený rozpočet Obce Markvartovice na rok 2017 - závazné ukazatele

18.04.2017

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Markvartovice na roky 2018 - 2019

09.08.2016

Veřejnoprávní smlouva

15.04.2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (Římskokatolická farnost Ludgeřovice)

15.04.2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (Charita Hlučín)

15.04.2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice (TJ Sokol Markvartovice)

18.12.2015

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

28.03.2014

Výzva vlastníkům nemovitostí

   
   
   
   
   
   

Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice